elektroinstalace starostlivý

Jelikož máme na paměti bezpečnost obytných prostor, začlenili jsme do nabídky funkcí systému i bezpečné zásuvky, kterými můžete spínat přívod el. energie ve vybraných chvílích a předcházet tím možným úrazům či poškozením el. spotřebičů. Se stejnou starostlivostí jsme přistoupili i k ovladačům, které jsou napájené bezpečným napětím. Proto nehrozí žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dále bychom také neměli opomenout možnost simulace vaší přítomnosti v domu/bytu/kanceláři v době vaší nepřítomnosti. Náhodné rozsvícení světel jistě odradí nenechavce vás „navštívit“.

bezpečné zásuvky
Bezpečné zásuvky

Dítě strkající drátek do zásuvky, to je hororová scéna pro každého rodiče. Zásuvky v dětském pokojíku můžete vypnout a zapnete je pouze tehdy, kdy jsou nezbytné k provozu některého elektrického zařízení. Spínané zásuvky můžete také využít v případě, že chcete omezit užívání počítače nebo televize v dětském pokoji.

Vypnul/a jsem žehličku? Tak na to také nebudete muset myslet, protože vypnutí spínané zásuvky můžete přiřadit jako funkci při odchodu z domu.

ovladače
Ovladače s bezpečným napětím

Mokrá ruka na vypínači už není žádným nebezpečím. Veškeré ovládací prvky systému SmartHouse jsou napájeny bezpečným napětím, takže nehrozí žádné zranění elektrickým proudem.

zloději
Zloději nemají šanci!Kde je SmartHouse, tam to žije.

Zabezpečovací zařízení informuje SmartHouse o své činnosti. Pokud nastane nepříznivá situace, SmartHouse vás okamžitě upozorní. V době, kdy nejste doma, SmartHouse předchází pokusu o vloupání. Simuluje přítomnost obyvatel v domě náhodným rozsvěcováním světel. Tento stav vám můžeme nastavit pod jediné tlačítko, například pod názvem „Dovolená“, a o ostatní se už postará SmartHouse.

SmartHouse © 2008 - 2010 info(at)smarthouse.cz

Webové stránky CLEVERdesign © 2008