elektroinstalace assistant

Software SmartHouse Assistant je konfigurační nástroj pro stanovení vazeb mezi ovládacími prvky systému SmartHouse a koncovými zařízeními připojenými k systému SmartHouse. Dále slouží k nastavení časových a logických funkcí, jako je časové spínání, spínání skupin světel, zatažení rolet v určeném čase, simulace přítomnosti obyvatel v objektu, při otevření vchodových dveří rozsvícení světel v předsíni, pokud není dostatečná intenzita denního světla apod. SmartHouse Assistant podporuje operační systém MS Windows XP nebo Vista.

Počítač je k systému SmartHouse připojený přes SH-U router.

Tento modul má za úkol zprostředkovat vzájemnou komunikaci systému SmartHouse a počítače. Samotné nastavení funkcí a ovládacích prvků je řízeno programem SmartHouse Assistant.

Program SmartHouse Assistant
  • Definuje veškeré parametry systému SmartHouse při jeho prvním uvedení do provozu a dále se používa pro změnu nastavení systému. Později není počítač s programem SmartHouse Assistant nutný pro chod systému, ale lze jej využít jako efektivní ovládací zařízení.
  • Ovládá a informuje. Může sloužit jako univerzální ovladač veškerých zařízení napojených na SmartHouse a informuje o aktuálním stavu systému.
  • Definuje funkce a grafický vzhled dotykových displejů. Umožňuje pohodlně nastavit vlastnosti všech dotykových displejů v systému.
router router sh topologie notebook
SW řešení dodává firma Clevit Systems.

SmartHouse © 2008 - 2010 info(at)smarthouse.cz

Webové stránky CLEVERdesign © 2008