elektroinstalace katalog

Systém SmartHouse představuje unikátní řešení, které je vyvíjeno pro účel řízení elektroinstalace s důrazem na spolehlivost a komfort pro uživatele. Pro tyto účely jsme pro vás vyvinuli řídící a ovládací prvky, které prošly dlouhodobým vývojem a důkladnou kontrolou výroby. Zde je výčet několika z nich.

SH-Dmaster – ovládací dotykový displej

Slouží ke komfortnímu ovládání systému SmartHouse z jednoho místa. Ergonomicky propracované a vizuálně příjemné menu vám umožní řídit veškeré funkce domu ovládané systémem SmartHouse. Kromě běžného zapínání a vypínání umožňuje i plynulou regulaci zařízení, jako například změnu intenzity osvětlení. Displej má také schopnost informovat o rozličných událostech a aktuálních stavech po celém domě. Chcete-li například zjistit teplotu v dětském pokoji, než půjdou děti spát, postačí vám zobrazit vlastnosti požadované místnosti a na displeji se zobrazí její aktuální teplota. A pokud budete chtít, můžete tuto teplotu v zápětí upravit.

Na displeji jsou zobrazené ikony a informační údaje v libovolném rozmístění dle vašeho nastavení a množství ikon se může rozšířit díky záložkovému menu. Dotekem v místě zobrazení ikony se vyvolá patřičná akce.

Dotykový displej jako řídicí jednotka komunikuje s ovládacími a snímacími prvky (vypínače, čidla pohybu, teplotní čidla, …), které jsou na displej napojené datovou sběrnicí. Řídicí jednotka dotykového displeje vyhodnocuje stav činností probíhajících a kontrolovaných pomocí stavové tabulky (definuje reakce na vyvolané události). Komunikuje tak přes datovou sběrnici s celým systémem SmartHouse. Požadavky jsou směrovány na přesného adresáta, který požadovanou činnost vyhodnotí, přijme a provede. Řídicí jednotka displeje zároveň přijímá požadavky od ostatních řídicích jednotek.

Zvolením dotykového displeje namísto klasických vypínačů a regulátorů získáte:

  • ovládání systému SmartHouse z jednoho místa,
  • vzdálené ovládání – zařízení v jedné místnosti lze ovládat z dotykového panelu umístěného v jiné místnosti,
  • elegantní a účelné zobrazení ovládacích prvků – na výběr je z několika grafických schémat,
  • spořič obrazovky – neaktivní displej má možnost přepnout do módu „spořič obrazovky“, podobně jako monitor počítače,
  • Podsvětlení displeje – displej a jeho ovládací prvky jsou vidět ve tmě, lze navolit zhasínání displeje po zvolené době nebo displej nechat stále svítit intenzitou podle vaší volby.
dotykový displej dotykový displej dotykový displej dotykový displej
SH-Rmaster – řídící jednotka pro rozváděč

Je druhým hlavním řídicím prvkem systému SmartHouse. Prvek se umisťuje do rozvaděčové skříně a je pro tento účel uzpůsoben k instalaci na DIN lištu. Řídicí jednotka rozvaděče komunikuje především se silovými prvky, jako jsou relé, stmívače, regulační a analogové členy. Na jednotku mohou však být napojeny i další prvky, jako čidla a vypínače. Od ovládacích prvků přijímá informace o jejich aktuálním stavu. Rozvaděčový displej je na čelní straně osazen monochromatickým displejem zobrazujícím vybrané parametry systému. Je možné jej ovládat i pomocí dálkového ovladače.

SH řídící jednotka
SH-Power24/DIN – napájecí zdroj 230 V/24 V

Napájecí zdroj dodává systému SmartHouse elektrickou energii potřebnou pro provoz. Zdroje jsou podle vypočítané spotřeby umístěny v rozváděčových skříních tak, aby pokryly energetické požadavky všech zařízení systému.

SH napájecí zdroj
SH-Mrelé2x4/DIN, SH-Mrelé8x1/DIN – spínací moduly

Spínací moduly nainstalované v rozvaděčové skříni uskutečňují silové spínání obvodů. Spínací modul dostane příkaz od řídicí jednotky (dotykového displeje nebo řídicí jednotky rozvaděče) k sepnutí relé, logický člen spínacího modulu zpracuje informaci a sepne odpovídající relé. Časová prodleva od obdržení příkazu k sepnutí relé je zanedbatelná.

Rozdíl mezi verzemi spínacích modulů je ten, že spínací modul 2 × 4 má pro horní čtveřici relé společný přívod a pro spodní čtveřici relé také společný přívod. Verze spínacího modulu 8 × 1 má osm nezávislých vstupů a výstupů.

SH spínací modul
SH-Mdimmer/DIN – stmívací modul

Stmívací modul plynule reguluje napětí přiváděné do ovládaného zařízení. Stmívačem lze plynule regulovat žárovková, výbojková, diodová a halogenová osvětlení. Zářivky lze stmívat s použitím předřadníku. Stmívač lze využít i pro specifické účely, například ventilátory.

SH stmívací modul
SH-Switch – elektronika pro nástěnný ovladač

Je spínač s elektronickým členem, který posílá informace o aktuálním stavu mikrotlačítek do systému SmartHouse. Jedním ovladačem je možné ovládat až čtyři zařízení, a to následovně. Jednoklik v horní polovině ovladače, jednoklik v dolní polovině a podržení v horní a v dolní polovině ovladače.

SH vypínač
SH-TemprD – interiérový senzor teploty vzduchu

Pro regulaci vytápění vyhodnocuje aktuální teplotu v dané místnosti a tuto hodnotu předává systému SmartHouse. Ten pak zvolí vhodnou reakci tak, aby byla dosažena požadovaná teplota v místnosti. Osazuje se na stěnu v místnosti ve stejném vzhledu jako hmatníky ovladačů SmartHouse. Pokud se rozhodnete pro podlahové vytápění, je vhodné použít také snímač teploty osazený do podlahy.

SH teplotní čidlo d
SH-TemprB – senzor teploty okruhů vytápění

Modul pro sledování aktuální teploty vody v topném systému (teploty potrubí).

SH teplotní čidlo b
SH-TwiLightTOP, SH-TwiLightBOX – RGB navigační osvětlení

Dio světlo je energeticky úsporný světelný zdroj. Osvit zajišťují dvě RGB vysoce svítivé diody. Dio světlo má schopnost měnit barvy v rozsahu 16-ti barev. Tento druh osvětlení se hodí především pro permanentní osvětlení chodeb, WC a temných zákoutí domu (především v noci), jako nouzové osvětlení a pro jemné osvětlení navozující příjemnou atmosféru. Energetické nároky jsou minimální a svítivost je vysoká.

Tento modul lze buď integrovat do osvětlovacích těles jako doplněk ke stávajícímu zdroji osvětlení, nebo zabudovat do stínítka bez dalšího zdroje světla. Světlo se může automaticky rozsvěcet a zhasínat v závislosti na čase či vnějším osvětlení a podobně.

SH dio světlo box SH dio světlo top
SH-UPS26AH – záložní zdroj systému SmartHouse

Záložní zdroj plní funkci nouzového napájení systému SmartHouse. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné sítě, systém automaticky začne využívat záložní zdroje a upraví svůj chod tak, aby spotřebovával minimální množství elektrické energie. Dalším využitím je záloha napájení Dio světel. Ty mají nízkou spotřebu, a mohou tedy svítit celé hodiny.

Záložní zdroje je vhodné využít i k zálohování ostatních prvků nepřipojených k systému SmartHouse, jako zásuvka lednice, mrazáku nebo některé světelné okruhy.

SH záložní zdroj
SH-Galin –modul binárních vstupů

Modul binárních vstupů. Slouží k připojení externích snímačů do systému SmartHouse (pohybová čidla, magnety, …).

SH galin
* SH-RS232 – modul rozhraní SH – RS232

Modul s komunikačním rozhraním RS232. Používá se k připojení externích zařízení komunikujících prostřednictvím protokolu RS232 (čtečka bezkontaktních karet RFID, dataprojektor, …).

SH RS232
SH-Analog – modul analogových vstupů a výstupů

Modul s analogovými vstupy a výstupy 0–10 V/0–20 mA je určen pro připojení průmyslových čidel.

SH analog
SH-UVR – modul rozhraní

Modul pro připojení klasických vypínačů do systému SmartHouse.

SH UVR
SH-RFID čtečka + klíčenka/karta

Čtečka bezkontaktních karet, která je nejvíce využívána pro bezpečné a pohodlné ovládání a kontrolu vstupu do objektu.

SH RFID reader
* SH-SMSmodul – komunikační modul

Tento modul umožňuje ovládat systém SmartHouse pomocí mobilního telefonu. Další možností využití je zasílání zpráv o změně stavu v systému (vstup do objektu, vytápění, ...).

SH GSM modul
SH-LuxMetr – soumrakové čidlo

Snímač intenzity světla. Tento modul umožňuje systému provádět různé akce (ovládání osvětlení, rolet, …) v závislosti na intenzitě světla.

SH soumrakové čidlo

SmartHouse © 2008 - 2010 info(at)smarthouse.cz

Webové stránky CLEVERdesign © 2008