Smarthouse velký

Nadstandardní řešení elektroinstalace pro byty, rodinné domy, vily, kanceláře, obchody, restaurace, apod.

Standardní elektroinstalaci určitě znáte z běžného života ať už doma nebo v práci. Princip je takový, že tento druh elektroinstalace využívá pouze silové kabelové vedení, kdy elektrická energie směřuje přes ovládací prvek ke koncovému zařízení. Jakákoliv změna v ovládání znamená fyzický zásah do rozvodů kabelového vedení elektroinstalace, nehledě na to, že jste odkázáni na původní umístění a patřičný ovládací prvek k určitému zařízení.

Dalším rysem standardní elektroinstalace je jednostrannost ovládacích prvků. Jedním vypínačem ovládáte osvětlení, druhým rolety, třetím garážová vrata a dalším vytápění. Takže čím více rozdílných zařízení doma máte, tím více ovládacích prvků budete ovládat, což v mnoha případech bývá nepřehledné a obtěžující.Systém SmartHouse představuje inteligentní řešení ovládání elektroinstalace. V následujících řádcích se Vám pokusíme představit, v čem spočívá ona inteligence.

Koncová zařízení napájená elektrickou energií, například osvětlení, vytápění, pohony rolet, zavlažovací systém apod., jsou přímo napojené prostřednictvím aktorů systému SmartHouse na zdroj el. energie v rozvaděči. Tyto aktory jsou ovládané řídící jednotkou systému SmartHouse. Z této řídící jednotky jsou vyvedené po bytě, domě nebo kanceláři lokální sběrnice, na kterých jsou umístěné ovládací prvky systému SmartHouse. A to jaká zařízení budou ovládací prvky systému SmartHouse ovládat (vypínače, pohybová čidla, soumraková čidla, teplotní čidla), závisí na nastavení řídící jednotky. Toto nastavení se provádí na základě individuálních požadavků investora a lze ho kdykoliv změnit přednastavením řídící jednotky systému SmartHouse. Systém SmartHouse nerozlišuje ovládací prvky výhradně určené pro konkrétní koncové zařízení, záleží jen na přání uživatele, co který ovládací prvek bude ovládat. Samozřejmě můžete zvolit skupinové ovládání (vhodné pro rolety nebo odchod z domu/bytu), časové funkce anebo naučit dům jak se chovat když nejste doma.

Systém SmartHouse nabízí velmi široké spektrum možností jak si zjednodušit, zefektivnit a zpříjemnit ovládání elektroinstalace.

Přijďte si prohlédnout vzorovou instalaci do sídla společnosti SmartHouse s.r.o..

SmartHouse © 2008 - 2010 info(at)smarthouse.cz

Webové stránky CLEVERdesign © 2008